McDonalds - Facebook page McDonalds - Facebook page
მენიუ

მოცემული მენიუ წარმოადგენს საინფორმაციო წყაროს, რომელიც გაგიადვილებთ ორიენტირებას ჩვენს პროდუქციაში, ფასებში, არჩევანსა და კალკულაციაში.

არსებულ მენიუში შესაძლებელია მოხდეს ცვლილებები; უხერხულობის თავიდან აცილების მიზნით გთხოვთ, დღესასწაულამდე ერთი დღით ადრე გადაამოწმეთ ინფორმაცია ამავე ვებ გვერდზე ან რესტორანში

გადახდა შესაძლებელია როგორც ნაღდი ანგარისწორებით ასევე ნებისმიერი პლასტიკური ბარათით
არჩეული პროდუქტები
რაოდენობა ფასი
ჯამი 0